Akershus_slott-26.jpg
Akershus slott - bedret tilgjengelighet

STED

Akershus slott Oslo


OPPDRAGSTYPE

UU-tilpasninger, tilbygg, ombygginger og restaurering. 

Hele slottet er fredet.


TID

2013 - ferdigstilt i 2021 


STØRRELSE

Hele slottet


OPPDRAGSGIVER

Forsvarsbygg 

UTBYGGER OG TILTAKSHAVER

 

OM PROSJEKTET

Prosjektet skal sikre bedret tilgjengelighet for: Arealer som benyttes ved regjeringens representasjons-middager - Slottskirken - Informasjonssenter og butikk - Besøkende generelt. Gjennom et meget omfattende mulighetsstudier endte prosjeket opp med følgende tiltak som nå er under utførelse:

* Nytt heistårn i borggården.

* Ny heis i eksisterende kongelosje.

* Utvidelse av inngang til Slottskirken med etablering av løfteinnretning i trapp.

* Etablering av løfteplattform i vestfløyen.

* Utvendig rampe til butikk/infosenter.

* Omlegging av brustein i borggården og vannbårent snesmelteanlegg.

* Oppgradering/utbedring av kontrastmerking, håndløpere og belysning.

 

I prosjektet spesialutformes tilnærmet samtlige installasjoner og bygningsdeler for på best mulig måte tilpasse seg de historiske omgivelsene og samtidig oppnå god brukervennlighet. Prosjektet er gjennomført i tett dialog med Riksantikvaren og Byantikvaren.

PROSESS 

Arkeologiske funn: www.niku.no

MARKERING AV PROSJEKTETRESULTAT 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202109/DKOV98090221/avspiller

https://www.handikapnytt.no/heistur-med-historisk-sus/

https://forsvaretsforum.no/akershus-festning-oslo/omstridt-heis-apnet-pa-akershus-slott/214952

https://www.facebook.com/NIKUnorway

https://forsvaretsforum.no/fikk-heislosningen-de-selv-onsket-for-akershus-slott/106813

Rød.jpg
grønt.jpg
1 Akershus_slott Inngangshall til slottskirken.tif
Akershus_slott-6 2.jpg
Akershus_slott-11 2.jpg
Akershus_slott-5 2.jpg
Akershus_slott-7.jpg
Akershus_slott-4 2.jpg
Akershus_slott-9.jpg
Akershus_slott-12.jpg
Akershus_slott-31.jpg
Akershus_slott-30.jpg
Akershus_slott-29.jpg
0 - Hovedbilde  Akershus_slott Det nye heistårnet.jpg
4 Akershus_slott Nøtteskallblåsing - OBE.jpg
10 Akershus_slott Steinhugger-ALE.jpeg
5 Akershus_slott Demontering av trapp - MKB.jpg
Akershus_slott-20.jpg
6 Akershus_slott Heis sett fra trappereposet.tif
Akershus slott 2-5.jpg
Akershus slott 2-2.jpg
Akershus slott 2-6.jpg
Akershus slott 2-4.jpg
Akershus slott 2-3.jpg
Akershus slott 2-8.jpg
7 Akershus_slott Kalkstein og flettet stål.tif
11 Akershus_slott Flettet kobberkledning.jpg
12 Akershus_slott Detalj heisdør.jpg
14 Akershus_slott Lune materialer i heisinteriør 2.jpg
15 Akershus_slott Håndløper av smijern 2.jpg
Akershus slott 2-11-2.jpg
23 Akershus_slott Jernrampe til butikk.tif
Akershus slott 2-9.jpg
Akershus slott 2-10.jpg