Akershus slott - bedret tilgjengelighet

STED

Akershus slott Oslo


OPPDRAGSTYPE

UU-tilpasninger, tilbygg, ombygginger og restaurering. 

Hele slottet er fredet.


TID

2013-2021
STØRRELSE

Hele slottet


OPPDRAGSGIVER

Forsvarsbygg 

UTBYGGER OG TILTAKSHAVER

 

OM PROSJEKTET

Prosjektet skal sikre bedret tilgjengelighet for: Arealer som benyttes ved regjeringens representasjons-middager - Slottskirken - Informasjonssenter og butikk - Besøkende generelt. Gjennom et meget omfattende mulighetsstudier endte prosjeket opp med følgende tiltak som nå er under utførelse:

* Nytt heistårn i borggården.

* Ny heis i eksisterende kongelosje.

* Utvidelse av inngang til Slottskirken med etablering av løfteinnretning i trapp.

* Etablering av løfteplattform i vestfløyen.

* Utvendig rampe til butikk/infosenter.

* Omlegging av brustein i borggården og vannbårent snesmelteanlegg.

* Oppgradering/utbedring av kontrastmerking, håndløpere og belysning.

 

I prosjektet spesialutformes tilnærmet samtlige installasjoner og bygningsdeler for på best mulig måte tilpasse seg de historiske omgivelsene og samtidig oppnå god brukervennlighet. Prosjektet er gjennomført i tett dialog med Riksantikvaren og Byantikvaren.

PROSESS 

Arkeologiske funn: www.niku.no

A1Akershusslottsiste_mindre_oppløsning.j
Rød.jpg
grønt.jpg
Tour 0.jpg
Tour2.jpg
Tour_borrgården.jpg
Tour3.jpg
Tour4.jpg
Tour5.jpg
Tour6.jpg
Tour7.jpg
Tour9.jpg
Tour10.jpg
Tour11.jpg
Tour12.jpg
Tour14.jpg
Tour13.jpg