Båthallen

STED

Norsk Maritimt Museum, Oslo Norge


OPPDRAGSTYPE
Rehabiliteing


TID
2015 - 2020


STØRRELSE


RÅDGIVERE
-Norsk Folkemuseum


OPPDRAGSGIVER

Norsk folkemuseum, Avdeling Norsk Maritimt Museum

OM PROSJEKTET

Prosjektet skal gi museet en ny arena og utstillingshall for norsk kystkultur og diskusjon om viktige tema i kystens historie og samtid. Prosjektet er også ment å integrere dypere de ulike sidene ved Norsk Maritimt Museums mangesidige virksomhet: Kystkultur, marinarkeologi og kulturminneforvaltning, tradisjonskunnskap og immateriell kulturarv (båtbygging). Det vil også kunne gi en formidlingsmessig integrasjon med Folkemuseet (bondekultur, samisk kultur) gjennom Båthallens fremvisning av fiskerbonden/kystfolk (også med samiske innslag).

Det skal bli en ny og lett tilgjengelig attraksjon for alle besøkende til museumsklyngen på Bygdøynes, og gjøre museet i bedre stand til å nå offensive mål for besøks- og inntektsvekst.

Interiørillustrasjoner av Kaels studio.

Prosessfoto av Gitte Paulsbo.

© 2023 by ShureArchitects. Proudly created with Wix.com