Nationaltheatret Belysning

STED
Oslo


OPPDRAGSTYPE
Belysningskonsept, belysningsplan, designelementer


TID
2003 - 2005


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
Sweco Grøner AS Thor Lightning Philips


OPPDRAGSGIVE
Statens vegvesen Region øst

OM PROSJEKTET

Innenfor premisser lagt av Hovedstadsaksjonen, og i nært samarbeid med Friluftsetaten i Oslo samt kunstner Viel Bjerkeseth Andersen ble det foreslått belysningskonsept. For strekningen Drammensveien fra 7. juni plassen, til Nationaltheatrets inngangsparti ved Stortingsgaten ble gatebelysning / holdeplassbelysnng inkorporert i konseptet rundt den kunstneriske utsmykningen av rundkjøringen. Ferdige resultat består av KLmaster, påmontert Kjøbenhavnarmatur fra Philips, trukket ut fra veiskulder for å åpne opp området, og stramme opp linjeføringen på armaturene. På denne måten er doble wirestrekk og doble masterekker unngått. Armaturene er bestykket med 250W høytrykksnatrium og fargetemperaturen står som komplemenret til Lysringen i rundkjøringen. Lysring består av fagverk, RGB-LED, akrylplater pålimt speilfolie og rasterpapir.

BE2ACB3A-DAB9-430A-9A43-B1E4005A67B9 2.J
EF1D4F3E-1B91-4121-A99D-DAFB50F457E5.JPG