Bergen Museum 

STED
Naturhistorisk museum, Bergen kommune


OPPDRAGSTYPE
Brukerkoordinator


TID
2009-2019


STØRRELSE
10 000 m2


RÅDGIVERE
OBAS Vest AS &  b+b arkitekter


OPPDRAGSGIVER
Statsbygg

OM PROSJEKTET

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å prosjektere og gjennomføre en rehabilitering av Universitetsmuséet i Bergen (UiB-muséet). 

I følge oppdragsbrev til Statsbygg fra KD, er målet å rehabilitere bygningen til formidlings- og publikumsrettet virksomhet, samt møte- og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen, ”En storstue for Vestlandet”. Samtidig oppgradere dagens museumsstandard både når det gjelder inneklima, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Bygningen har høy arkitektonisk verdi og fremstår som autentisk. Bygningen skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig stand. UiB-muséet, på Muséplass 3 i Bergen, inneholder i dag de naturhistoriske samlingene. Deler av dagens utstilling med uttrykk skal tilbakeføres etter rehabiliteringen. 

Bygget har et samlet bruttoareal på over 10.000 m2 og eksisterende nettoareal er ca. 7.100 m2. 

Bygningen sto ferdig i 1865 og ble tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong. I 1898 ble det gjort en påbygning med to sidefløyer tegnet av arkitekt Hans Jakob Sparre. 

Målet er å rehabilitere bygningen til formidlings- og publikumsrettet virksomhet samt møte- og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen, ”En storstue for Vestlandet” og samtidig oppgradere dagens museumsstandard både når det gjelder inneklima, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Prosjektet vant årets museum 2021:

https://museumsforbundet.no/nyheter/universitetsmuseet-i-bergen-er-arets-museum-2021/

 

Prosjektet vant Lyspris 2020:

https://lyskultur.no/norsk-lyspris/tidligere-vinnere/her-er-vinnerne-av-norsk-lyspris-2020/

Foto: UIB & Eivind Senneset

Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.22.10.png
Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.21.37.png
Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.36.43.png
Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.36.50.png
Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.21.52.png
Skjermbilde 2018-10-25 kl. 13.36.23.png
F604ECD6-618E-44B2-BD68-990EB066F294.JPG
E817CDF3-2BB7-4AB9-A04A-A01771899562.JPG
D3B16D86-F9C1-40B7-8445-36D3DBE8B989.JPG
3517D22E-6B18-4C65-ACF6-B730921F14AC.JPG
6334FE1A-F5F8-40EB-88E3-75107554E9E9.JPG
8B8F1AA1-5962-453D-977B-E7405F8788CF.JPG
Eivind Senneset.jpg
MP3-UM_hvalsalen.jpg
MP3-UM_Hvalsalen-Pan3.jpg
MP3-UM_reptiler-fisk_amfibier_001.jpg
MP3-UM_Verdensbilder_pan1.jpg
MP3-UM_Tårnsalen_pan_001.jpg
MP3-UM_Tårnsalen_pan_003.jpg
MP3-UM_Dyphavet_pan3.jpg
IMG_2537-kopi.jpg
IMG_2490-kopi.jpg
IMG_2491-kopi.jpg
IMG_2480-kopi.jpg