Bergen Museum 

STED
Naturhistorisk museum, Bergen kommune


OPPDRAGSTYPE
Brukerkoordinator


TID
2009-2019


STØRRELSE
10 000 m2


RÅDGIVERE
OBAS Vest AS &  b+b arkitekter


OPPDRAGSGIVER
Statsbygg

OM PROSJEKTET

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å prosjektere og gjennomføre en rehabilitering av Universitetsmuséet i Bergen (UiB-muséet). 

I følge oppdragsbrev til Statsbygg fra KD, er målet å rehabilitere bygningen til formidlings- og publikumsrettet virksomhet, samt møte- og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen, ”En storstue for Vestlandet”. Samtidig oppgradere dagens museumsstandard både når det gjelder inneklima, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Bygningen har høy arkitektonisk verdi og fremstår som autentisk. Bygningen skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig stand. UiB-muséet, på Muséplass 3 i Bergen, inneholder i dag de naturhistoriske samlingene. Deler av dagens utstilling med uttrykk skal tilbakeføres etter rehabiliteringen. 

Bygget har et samlet bruttoareal på over 10.000 m2 og eksisterende nettoareal er ca. 7.100 m2. 

Bygningen sto ferdig i 1865 og ble tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong. I 1898 ble det gjort en påbygning med to sidefløyer tegnet av arkitekt Hans Jakob Sparre. 

Målet er å rehabilitere bygningen til formidlings- og publikumsrettet virksomhet samt møte- og seremonielle funksjoner for Universitetet i Bergen, ”En storstue for Vestlandet” og samtidig oppgradere dagens museumsstandard både når det gjelder inneklima, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Foto: UIB & Eivind Senneset