F435D859-1DBB-45D7-A2D3-1E652FE7CD68.JPG
Bergen Offentlig Bibliotek

STED

Bergen kommune


OPPDRAGSTYPE

Vunnet konkurranse 

Tilrettelegge eksisterende bygning for økt kapasitet og fleksibilitet


TID

2019 - pågår


STØRRELSE
4800 m2


RÅDGIVERE

COWI AS


OPPDRAGSGIVER

Bergen kommune, Etat for utbygging

OM PROSJEKTET

Bergen Offentlige Bibliotek ble bygget i 1917, tegnet av arkitekt Nordhagen og er fredet. Prosjektet består av å foreta endringer for å øke bygningens kapasitet. I dette ligger både revideringer av bevegelsesmønster, nye rømningsveier, oppgradering av tekniske anlegg, inkludert etablering av vanntåkeanlegg. Videre inkluderer prosjektet en rekke tiltak for å øke bygget brukbarhet for dagens virksomhet og fleksibilitet for å kunne møte fremtidige behov. Hovedutfordringen ligger i på kunne utvikle bygningen og samtidig bevare de kulturhistoriske verdiene som bygget og institusjonen representerer. 

Prosjektet har belyst ulike prinsipielle strategier og alternativer for hvordan utvikling kan gjøres. Disse er analysert og vurdert opp mot ulike kriterier som ivaretakelse av verneverdier, egnethet, kapasitet, kompleksitet med videre.   

01_M1_Dagens_gangmønster_inngang.jpg
01 M2.jpg
01 M1.jpg
02 L2.jpg
02 L5.jpg
01 L6.jpg
01 L4.jpg