Borre Sykehjem

STED
Horten


OPPDRAGSTYPE
Parallellkonkurranse 1.premie, forprosjekt/ rammesøknad og detaljprosjekt med oppfølging.


TID
Ferdigstilt 2004


STØRRELSE
3900m2 BTA 48 syehjemsplasser


RÅDGIVERE
AS Olaussen, Gunnar Karlsen AS, Tekniske Entreprenører AS, Olaf B. Terjesen AS, teknisk Rådgivning AS


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: Horten Kommune
Totalentreprenør: NCC Construction AS

 

OM PROSJEKTET
Prosjektet er resultatet av vunnet 1. premie i prosjektkonkurransen fra 2002. 

Anlegget er basert på oversiktlige enheter med 8 beboerrom tilknyttet ett fellesrom med kjøkken. Størrelsen på og utformingen av boenhetene gir beboerne mulighet til å beherske sine omgivelser, samtidig som hver boenhet kan gis individuelt preg. På denne måten brytes institusjonspreget ned. Alle boenheter har separat inngang, og utgang til egen sansehage. Hver selvstendige boenhet er tilknyttet resten av anlegget med innebygde gater. Servicefunksjoner er lagt til denne gaten, og til en egen bygning med administrasjon, kantine, morsrom, kapell, varemottak, søppelrom og tekniske rom. Det er lagt vekt på å skape et anlegg som gir mulighet for deltakelse på ulike nivåer for den enkelte beboer: fra hver beboers rom, via fellesrom, via gate og til hele anlegget. Farger og materialbruk benyttes som et virkemiddel for å lette orienteringen og gi omgivelsene individuelt preg. Anlegget er organisert for å gi optimale solforhold. Utvendig benyttes ubehandlet sibirsk lerk i kombinasjon med malt kledning for å tone volumene ned. Dette kombineres med bruk av kraftige farger i utvalgte felter ved fellesfunksjoner og på f.eks. vinduer. Uteanleggene er integrert i bebyggelsen blant annet ved nær forbindelse mellom sansehagene og fellesrommene for hver post. Det er anlagt ulike vandrestier rundt anlegget.

E64EC1BD-ED35-4097-92EF-DABF9411F27A.JPG
27754096-248B-4B41-84D7-14B0340EAB33.JPG
0AFECECE-E784-443A-997A-496BE406FEDC.JPG
2D2769B0-3E81-47BE-B598-FA7DFDA61B94.JPG
4BD7ED23-592F-4ADA-A901-FB4CE78D12CC.JPG
143A89F1-F100-4029-A1EA-05CBC072D3B4.JPG
1613B84C-7E1A-45C2-A9EB-1FA7744322C3.JPG
A9D5C8E9-CA1B-464E-97C8-75A8067BAAB8.JPG
AAC85B2D-99BF-4C0B-B849-9B7C11BEACB4.JPG
94C00FF8-4217-4DE7-A5EF-6E5A181BD2D1.JPG