Bygning 3

STED

Akershus festning, Oslo


OPPDRAGSTYPE

Restaurering og ombygging

Forprosjekt og detaljprosjekt, gjennomføringsfase. SØK, ARK, kulturminnerådgiving.


TID

2014 - pågår 


STØRRELSE
2500 m2


RÅDGIVERE

WSP AS

Unioconsult

Ing.Per Rasmussen 


OPPDRAGSGIVER

Forsvarsbygg 

OM PROSJEKTET

Restaurering og full innvendig ombygging fra kontorer til sesjonssenter for Forsvaret.

Bygning 3 ligger på Indre festsområdet på Akershus festning og ble oppført i 1747. 

Bygningen er i en etasje med loft og har yttervegger i bærende tegl med valmtak.

Bygningen er fredet og har i tillegg til forlegning også vært benyttet til fengsel, sykestue og kontorer. 

Sett 1.jpg
sett 2.jpg
Skjermbilde 2019-08-05 kl. 10.35.36.png