Cecilienborg

Parallelloppdrag Cecilienborg, Trondheim for Rom Eiendom. 1. premie.

Arkitektskap as i samarbeid med Landskapsfabrikken og Assess AS

'Ceciliegården’ er et boligutviklingsprosjekt på et tidligere jernbaneområde vest for st. Olavs Hospital og Trondheim Sentrum. Området har store utfordringer ihht. trafikk, støybelasting, sol- og orientering. Det er lagt til rette for en storkvartalsbebyggelse med ca. 389 boliger for små familier og enkelthusholdninger og 2000m2 nærbutikk rundt om et indre grønt gårdsrom. Tidspunkt: 2014, forslaget vant 1. premien

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 10.35.45.png
Skjermbilde 2018-10-17 kl. 10.45.21.png
Cecilienborg_Flyfoto.jpg
CAM 1 LHP.jpg
CAM 2 REV 1.jpg