Arkitektskap Portretter NETTSTR-16.jpg

Christian Ebbesen

Arkitekt MNAL & daglig leder

E-post: ebbesen@arkitektskap.no
Telefon: 22 99 29 10

Mobil: 992 36 280

Christian Ebbesen, arkitekt MNAL, har over 30 års erfaring som arkitekt/planlegger og ble i 2009 uteksaminert som Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK). 
Arbeidserfaringen har hovedtyngden innen arbeid med eksisterende bygningsmasse og kulturminneprosjekter, i tillegg til generell arkitekt- og planleggingskompetanse. Christian Ebbesen har vært ansatt i/tilknyttet Arkitektskap as siden 1987 og har vært daglig leder siden 1999.