Christinedal boliger

STED
Østensjøveien 81, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Boligbygg med felles garasjeanlegg Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad detaljprosjekt med oppfølging


TID
Ferdigstilt 2013


STØRRELSE
14000 m2 BTA, 112 leiligheter underjordisk garasje og bodanlegg


RÅDGIVERE
Haug og Blom-Bakke as, Sweco Norge as, Hindhamar as


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: Schage Eiendom as
Totalentrepenør: G.M.Backe as

 

OM PROSJEKTET

Østensjøveien i nord og de bratte skråningene på den andre siden av tomta danner et kraftig terrengdrag som dominerer opplevelsen av stedet.

Uteanlegget og de tre nye bygningene er formet slik at prosjektet uttrykker tilhørighet til den tilliggende og bevaringsverdige Harry Fetts villa (Christinedal) med hageanlegg og dam. Det største volumet, Bekkhuset, danner en motvekt til kollen i sør slik at disse sammen med de øvrige bygningene kranser om et indre grønt rom. Det høyere Damhuset i øst forholder seg til dammen og etablerer et samlende fondmotiv internt i gårdsrommet. Det lave Hagehuset fungerer som gårdsrommets avslutning mot vest. Den antikvariske ”gule stuen” er restaurert og fungerer som felleshus for boligene.

Christinedal har et moderne formspråk der samspillet mellom bruk av lys Wienerberger Bratsberg tegl og royalimpregnert tre gir lyse og lette bygninger. Antall fasadematerialer er begrenset, noe som roer ned bygningsvolumene, og sammen med sorte innslag på balkongrekkverk og vindusrammer strammes uttrykket upp. Balkonger og terrasser har glass som hovedmateriale og innslag av klare farger på balkongfronter og inngangsdører er forfriskende og identitetsskapende.

Østensjøveien_kveld_001.JPG
Østensjøveien_kveld_005.JPG
Østensjøveien_kveld_002.JPG
Østensjøveien_81_029.jpg
Østensjøveien_81_059.jpg
Østensjøveien_81_054.jpg
Østensjøveien_81_flyfoto_001.jpg
Østensjøveien_81_055.jpg
Østensjøveien_81_flyfoto_006.jpg
Østensjøveien_81_065.jpg
Østensjøveien_81_048.jpg