Bergen Museum 
DK - 2.jpeg
Kulturhuset Danckert Krohn

STED

Bergen


OPPDRAGSTYPE

Restaurering av fredet bygning


TID
2017 - 2022


STØRRELSE

Ca. 900 m2


RÅDGIVERE

WSP as

Asplan Viak as

Ingenia as

COWI as

OPPDRAGSGIVER 

​Bergen kommune v/ Etat for utbygging

OM PROSJEKTET

Totalrestaurering av fredet trehus fra 1789. Bygningen har betydelige setningsskader og er generelt i dårlig forfatning. Restaureringsarbeidene omfatter refundamentering og oppjekking av laftekasse i deler av huset, totalrestaurering innvendig og utvendig, inkludert nye tekniske installasjoner, energiforbedrende tiltak,  brannsikring og UU-tiltak. Hele utearealet blir oppgradert og det etableres regnbed for overvannshåndtering på egen grunn. Planteplan med historisk forankring til epoken da bygningen ble oppført. Bygningen skal benyttes som kulturhus tilrettelagt for ulike aktiviteter og kontorer.

 

Arkitektskaps roller: PGL, arkitekt, interiørarkitekt, BIM-koorinering og kulturminnerådgiving.

P1110128.jpg
DK - 209.jpeg
DK - 2.jpeg
DK - 202.jpeg
DK - 40.jpeg
4601-01-00-ARK-200-50-06.jpg