Sognsveien 66

STED

Oslo

OPPDRAGSTYPE
Boligbygg 3-5 etasjer med næringslokale, Skisse- og forprosjekt, ramme-søknad, detaljprosjekt og oppfølging, landskapsplan


TID
Ferdigstilt 2010


STØRRELSE
6000 m2 BTA 58 leiligheter,dagligvarebutikk, underjordisk garasje-og bod-anlegg


RÅDGIVERE
Boro-Bygg as, Comfort Consult, Brekke & Strand


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: PEAB Bolig as
Totalentreprenør: PEAB Oslo

OM PROSJEKTET

Sognsveien 66 ligger i grenseområdet mellom den tette og den åpne byen og innehar urbane kvaliteter samtidig som den er lys og åpen med mye grøntareal. Bygningen legger seg rundt tomten og får et pulserende og travelt område mot øst, med utsyn mot Ullevål stadion, samtidig som det skjermer om et rolig og åpent område mot vest, med utsyn over Sogn kolonihage. Her fanges utsikt, sol og lys inn i et skjermet uteområde med benker, lekeplasser og beplantning. Den indre fasaden er lys og åpen, med et spill av skygger fra søyler, forskutte balkonger og mye glass. Fasaden mot Sognsveien og T-banetraseén er av tegl og gir et massivt og bymessig preg som knytter bygget sammen med eksisterende bebyggelse. Leilighetene tar vare på mest mulig lys, luft og utsikten er en aktiv del av romopplevelsen. Alle leilighetene har adkomst fra hagesiden via altanganger som er utvidet med balkonger. Leilighetene er gjennomgående med store glassflater. Planløsningen gjør det mulig å åpne hele leiligheten og dermed få inn lys fra to sider. Noen av leilighetene har en glassone som distanserer stuen fra svalgangen samtidig som den er en liten vinterhave. Vi ser for oss grønne vekster som knytter sammen uteområdet med altangangene, og at det sosiale liv på bakken på samme vis får kontakt med oppholdsplassene oppover i etasjene. I tillegg har mange leiligheter balkonger mot øst og sør som fanger morgensolen og er av en mer privat karakter. Av de 58 leilighetene er 7 omsorgsleiligheter hvorav en leilighet som benyttes til fellesrom og rom for pleiepersonale. I byggets 1.etg er en 500m2 stor dagligvarebutikk. Arkitektskap har også hatt ansvar for landskapsplan og gang-/sykkelvei som opparbeides langs tomten.

95091C69-E6A8-4B70-9CC8-88380C365527.JPG
401B8150-6DDE-468B-9E49-94BDD1280CE9.JPG
DD484A11-0764-4B30-8B3C-4026D655C9E1.JPG
DB8A1C8B-8402-4C1D-AD37-BB6BF5CDC937.JPG
403C2B8D-0C73-495D-918C-98E57ED21137.JPG
810DACD1-F221-41EF-8541-1C3DDF8A5AC6.JPG
F00DF6AB-8623-44C0-ACCD-64B68812FB24.JPG
25513281-F9EA-4BC3-A2A0-3A6B23039555.JPG
CAFCA458-6168-44E4-82EA-5267AD718902.JPG
B8D7FF22-D666-4F28-BC32-D458D0D1E750.JPG