Illustrasjon3 eks hele tunet copy.jpg
Follo Museum konkurranse 2020 - verkstedsbygg 

STED

Drøbak


OPPDRAGSTYPE

Konkurranse deltagelse


TID

2020


STØRRELSE
2600 m2

OM PROSJEKTET

Ut fra romprogrammet, en tolkning av typologien “Verkstedbygning” og en forståelse for de ansattes daglige rytme samt en tolkning av stedlig karakter og kontekst er prosjektet et resultat av:

Det nye verkstedet legges i sammenheng med museets eksisterende administrasjonsbygning, og danner et nytt tun som blir et naturlig samlingspunkt og utgangspunkt for besøkende ved museet.

Tomten som er satt av til det nye verkstedet gir karakter til området og har flere naturgitte kvaliteter. Den lille kollen med variert løvskog er i størst mulig grad bevart slik den er i dag. Verkstedbygningene legges ut mot randen av tomten, slik at kollen bevares, og rammes inn. Bygningene plasseres i forhold til eksisterende vegetasjon slik at de åtte verneverdige trærne på tomten bevares.

Ved å dele opp det nye verkstedet i tre deler, skapes et utrykk som passer med museets fragmenterte karakter, samtidig som man får definert tunet i midten.

Utendørs og innendørs aktivitet

 

Illustrasjon1 eks_ny inngang.jpg
Situasjonsplan 1-1000.jpg
Diagrammer til sitplan.jpg

Bevegelsesmønster

 

Diagrammer til sitplan.jpg

Verneverdige trær

Orientering publikum

 

Sosiale plasser og uteundervisning

 

Plan 2.jpg
diagram konstruksjon.jpg

Oppbygging

 

Diagram verkestedene.jpg

Fleksibel konstruksjon

 

Fleksibel romindeling

 

Fleksibel romindeling

 

Ganglinje for publikum

 

Snitt 1.jpg
Snitt 2.jpg

Snitt 1

 

Snitt 2

 

Illustrasjon2 eks_smia.jpg
Illustrasjon3 eks hele tunet copy.jpg
Illustrasjon4 eks grovverksted kveld.jpg
Illustrasjon5 int_grovverksted 2.jpg
Illustrasjon6 int_grovverksted.jpg