Forskningsparken stasjon

STED
Gaustabekkdalen, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Kollektivknutepunkt


TID
Ferdigstilt 1999


STØRRELSE 
-


RÅDGIVERE 
-


OPPDRAGSGIVER
Norconsult AS for Oslo Sporveier

OM PROSJEKTET

Ved forlengelse av trikken til Rikshospitalet på Gaustad ble det etablert et nytt kollektivknutepunkt ved å legge en ny T-banestasjon på Sognsvannsbanen. Dette medførte også en ny tverrforbindelse for biler, sykler og gående fra universitetet over til forskningsinstitusjonen i Gaustabekkdalen og Rikshospitalet. T-banestasjonen er plassert delvis på broen og delvis på terreng. Det er ettablert støttemurer for å ta opp terrenginngrepene og binde T-banestasjonen sammen med området under broen. Trikkeholdeplassen er utformet på samme måte som de øvrige holdeplassene fra John Colletts plass til Rikshospitalet.deler av de viktigste kulturhistoriske verdiene i kvartalet blir ivaretatt.