Forskningsparken stasjon

STED
Gaustabekkdalen, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Kollektivknutepunkt


TID
Ferdigstilt 1999


STØRRELSE 
-


RÅDGIVERE 
-


OPPDRAGSGIVER
Norconsult AS for Oslo Sporveier

OM PROSJEKTET

Ved forlengelse av trikken til Rikshospitalet på Gaustad ble det etablert et nytt kollektivknutepunkt ved å legge en ny T-banestasjon på Sognsvannsbanen. Dette medførte også en ny tverrforbindelse for biler, sykler og gående fra universitetet over til forskningsinstitusjonen i Gaustabekkdalen og Rikshospitalet. T-banestasjonen er plassert delvis på broen og delvis på terreng. Det er ettablert støttemurer for å ta opp terrenginngrepene og binde T-banestasjonen sammen med området under broen. Trikkeholdeplassen er utformet på samme måte som de øvrige holdeplassene fra John Colletts plass til Rikshospitalet.deler av de viktigste kulturhistoriske verdiene i kvartalet blir ivaretatt.

3B577EA7-40ED-446A-BD21-94150304F7DE.JPG
4882ED83-6EF1-474F-93A7-CD62652963BD.JPG
C8AE5BB2-8F2B-4A95-AE14-B349CCA6D75A.JPG
FABE1CAD-C04C-44E6-B38C-8712DF4BC883.JPG