Foss videregående skole

STED
Steenstrupsgate 20, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Universell tilpasning av inngangssituasjon


TID
2011-2012


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
Ingeniørfirma Høyer Finset as


OPPDRAGSGIVER
Oslo Byggentreprenør, på oppdrag fra Undervisningsbygg

OM PROSJEKTET

Hovedbygningen ved Foss videregående skole ble ferdigstilt 1900, som en langstragt, upusset murbygning i tre etasjer, med tre risalitter som markerte tre like inngangspartier mot skolegården. Anlegget er tegnet av Balthazar Lange. Bygningen er oppført som bevaringsverdig på BYAs gule liste. Løsningen består av rampe fra de to hovedadkomstene, fra nord og fra sørvest, begge i skolegården. Rampene går opp til et asfaltert platå, som strekker seg langs hele fasaden fra inngang A til inngang C, og gir en trinnfri adkomst til alle tre innganger. Avslutning av platået ut mot skolegården er utført med en lav betongsokkel, med tre separate trapper i betong. I tillegg er det innfelt benker i tre i sokkelen. Alle vil med denne løsningen ankomme bygningen på lik måte, samt at skolegården berikes med oppholdsarealer.

Vestfasade.jpg
MEMO0009_red.jpg
P1010986.JPG
MEMO0004_red.jpg