Gartnerløkka, Jessheim

STED

Jessheim, Ullensaker kommune


OPPDRAGSTYPE

Parallelloppdrag

Skisseprosjekt til regulering


TID
2016 - pågår


STØRRELSE

ca. 40-42000m2 BRA-S

ca. 500 Leiligheter 


OPPDRAGSGIVER

Ø.M. Ferd Utvikling AS 

OM PROSJEKTET

Vinner av parallelloppdrag. Utvikler, Ø.M. Fjeld ønsker å etablere et urbant område med høy utnyttelse på den siste sentrumsnære tomten av Jessheim. 

 

Tomten er på ca. 40 dekar og ligger på en slak slette som stiger fra vest mot øst. 

 

Debyggelsen er variert med ulike bygningstypologi, åpen kvartalsstruktur og punkthus. Skal innarbeides 6.avd. barnehage og felleslokaler for beboere. 

GartnerløkkaL-101_Illustrasjonsplan_A0_1
Gartnerløkka_Vinkel3_v3_HD.jpg
Gartnerløkka_Vinkel1_v4_HD.jpg
Gartnerløkka_Flyfoto220617.jpg
Gartnerløkka_Vinkel5_v3_HD.jpg