Geologibygget-31.jpg
Universitet i Oslo - Geologibygg

STED

Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Ombygging, rehabilitering, transformasjon, planarbeid, spesialinnredning, fargesetting, belysning.
Forprosjekt, detaljprosjekt samt oppfølging i byggefasen.
ARK, IARK, SØK


TID

2020 - ferdigstilt i 2021 


STØRRELSE
330 m2


RÅDGIVERE

Multiconsult, COWI, ÅF, AFRY og Efterklang.


OPPDRAGSGIVER

Universitetet i Oslo

OM PROSJEKTET

Avdeling for Geofag ved Universitet i Oslo hadde behov for flere kontorplasser til forskerne sine. Det eneste ledige rommet var i kjelleren, i det som tidligere hadde vært et bibliotek. I tillegg ønsket man en ombygging av personalkjøkken og pauserom.

Nye tekniske installasjoner, høye krav til akustikk, og en situasjon med en lav kjelleretasje, gjorde oppgaven med nye kontorplasser utfordrende. Ved hjelp av farger, teksturer, og belysning ble lokalet helt forandret og kjellerfølelsen svekket.

Arkitektskaps oppgave var prosjekteringsgruppeledelse, søknad, planløsning, fargesetting, valg av produkter og møbler, samt koordinering med tekniske fag og belysningsleverandør. Møblementet, er delvis gjenbrukt. Det ble gjort en kartlegging av mulige ombruksmøbler fra andre deler av universitet i forkant.

Geologibygget har flere fine eksempler på bruk av norsk naturstein som arki- tekturelementer. Det ble derfor naturlig å fortsette tradisjonen der økonomien kunne tillatte det. Arkitektskap designet to benkeplater i naturstein til begge kjøkkenene. I personalkjøkkenet ble det benyttet Grorudgranitt, som er det siste aktive steinbruket i Oslo, og i kjøkkenet til det nye kontorlokalet ble det benyttet Iddefjordsgranitt. Fargene i disse rommene er valgt for å under- strekke de naturlige fargene i steinen.

Toalettene og dusjkjernene benytter også en variant av fargepaletten og har fått spennende detaljer med speil, som hjelper med å løfte romfølelsen.

Foto av Gitte Paulsbo

Geologibygget-30.jpg
Geologibygget-32.jpg
Geologibygget-26.jpg
Geologibygget-31.jpg
Geologibygget-28-retouched.jpg
Geologibygget-27.jpg
Geologibygget-18.jpg
Geologibygget-20.jpg
Geologibygget-4.jpg
Geologibygget-1.jpg
Geologibygget-6.jpg
Geologibygget-3.jpg
Geologibygget-10 retouched.jpg
Geologibygget-12.jpg
Geologibygget-15.jpg
Geologibygget-22.jpg
Geologibygget-23.jpg
Geologibygget-14.jpg