Holmlia skole

STED
Holmlia, Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE
Ombygging og rehabilitering. Skisse til anbud. 


TID
2017-2018


STØRRELSE
4770 m2

RÅDGIVERE

WSP, Ericksen & Horgen, ECT


OPPDRAGSGIVER
Undervisningsbygg 

OM PROSJEKTET

Holmlia Skole er en ungdomsskole med ca 350 elever og ca 40 ansatte. Skolen er fra byggår 1984 og består av undervisningsbygget på 2850 m2 BTA, og en administrasjonsbygning på 1921 m2 BTA. Klasserommene ligger i undervisningbygget, til sammen 18 stk, samt en aula. Spesialrom og lærerarbeidsplasser ligger i administrasjonbsbygget. Skolen ligger i tilknytning til Fjellhallen med felles teknisk rom og fjernvarmeanlegg.

Skolen har skråtak med isolerte loft. Fasadene er bygget med rødfarget lettklinkerblokk med innslag av tre og bærende innervegger med tilsvarende lettklinkerblokksystem.

Vinduer er fra byggeår med unntak av sydfasade på undervisningsbygget hvor vinduer ble skifet i 2014.

Oppdraget gikk ut på å gi liv til skolen gjennom nye farger og materialer. Det er tillegg ønske om installering av solcellepanel på taket, og utvide takhøyde for nytt teknisk anlegg. 

A20474B0-21F4-4C49-A6B0-C10AFF2C4232.JPG
HolmliaSkole-illustrasjon1.jpg
HolmliaSkole-illustrasjon2.jpg
Skjermbilde 2018-10-24 kl. 14.49.24.png