Ingierstrand - stupetårn

STED
Oppegård kommune


OPPDRAGSTYPE
Utforming av rekkverk ol i forbindelse med restaurering av stupetårnet.


TID
2009-2010


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
Arkitektskap er rådgiver for A.L. Høyer


OPPDRAGSGIVER
Oslo kommune, Eiendoms -og byfornyelsesetaten.

OM PROSJEKTET

I forbindelse med restaurering av stupetårnet, har Arkitektskap vært rådgivere for A.L. Høyer. Arkitektskap har i tillegg til å gi råd i forbindelse med med estetisk utforming av rekkverk og trapp, bidratt til å finne løsninger på betongarbeider og overflater. Rekkverk er forsøkt tilbakeført til opprinnelig utforming så langt det lar seg gjøre. Noen hensyn i forhold til sikkerhet har måttet være førende.