Lørenskog sentrum bussterminal

STED
Solheim, Lørenskog


OPPDRAGSTYPE
Skisseprosjekt, detaljprosjekt


TID
2007-2010


STØRRELSE
ca 1800 m2


RÅDGIVERE / SAMARBEID
Aas-Jakobsen, Asplan Viak, Electronova


OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen region øst (SVRØ)

OM PROSJEKTET

Bussterminalen ble etablert som en del av sentrumsutviklingen på Lørenskog. Oppgaven besto i å kombinere behovet for le med et tydelig signalbygg. Vårt svar på premissene er et ellipseformet tak med en translusent indre del og en tett ytre brem. Den indre ellipsen er dekket med plater av polycarbonat, den ytre bremmen med aluminiumsplater. Universell utforming har vært en viktig faktor i planleggingen; med hensyn på fremkommelighet, dimensjonering av ventearealer, lesbarhet, med videre. Til de åtte holdeplassene ble det tegnet levegger i glass og stål. Utvalgte glasspaneler er gitt et mønsterpreg og/eller farge. Aluminiumsplatene i himlingen er montert i et mønster satt sammen av to utvalgte rødfarger. Belysning sørger for sikker ferdsel på terminalen samtidig som den understreker takets signalfunksjon.

_DSC0326.jpg
_DSC0366.jpg
_DSC0612.jpg
_DSC0316.jpg
_DSC0684.jpg
_DSC0650.jpg
_DSC0629.jpg