Lakkegården Borettslag

STED
Bydel Gamle Oslo


OPPDRAGSTYPE
2 boligbygg 5-7 etasjer med barnehage Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging


TID
Ferdigstilt 2003


STØRRELSE
6000 m2 BTA 69 leiligheter, barnehage for 50 barn, underjordisk garrasje- og bodanlegg


RÅDGIVERE
SCC as, Lysteknikk as, Mercur as, Byggklima as, Lark. Amund Jone, Landskapsfabrikken


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem as
Totalentreprenør: AF Ragnar Evensen as

OM PROSJEKTET

Prosjektet består av to bygg i kvartalet mellom Urtegata og Rudolf Nilsens plass. Gatehuset fullfører kvartalet og er en viktig vegg i rommet som danner Rudolf Nilsens plass sammen med Nr. 13 ( etter diktet av Rudolf Nilsen) og Vahl skole. Fasadens oppbygging og materialbruk ivaretar denne viktige rollen ved å bruke tradisjonell rød tegl oppført i et moderne formutrykk. Gårdshuset ligger inne i et stort, luftig gårdsrom. Det ligger som en lys og lett kube, med et enkelt formuttrykk. Leilighetene er av Husbanken karakterisert som særs gode og forbilledlige i planløsningene. En del leiligheter har en fleksibel løsning ved at de inneholder hybelleilighet som kan leies ut eller benyttes av eier selv. Barnehagen er i gatehusets 1.etg og leies av Bydel Gamle Oslo. Den har lyse , store rom henvendt mot gata og gårdrommet. Utearealet er opparbeidet med mye vekster, pergolaer og lekearealer.

5D2F7780-55E3-429E-B240-1E19BF4CDC20.JPG
5D9E703E-CAFF-4D30-9224-80CBB05E7817.JPG
BBACAEC6-0C6D-45CB-86FA-CF66298B1EA3.JPG
FB8E42D4-28E7-491E-8943-4A455866DF88.JPG
89C7D79F-BD87-477D-A41A-E84056AFEE1F.JPG
34318368-F509-478E-9464-8412CA9D860E.JPG
1387C167-15BF-4893-BFDD-A9B3266DD20A.JPG
A9270508-B935-4C03-A94C-E1F964D5EA18.JPG
14CCE82F-BBC0-40F8-902D-01C6D9834B73.JPG
5D89FC6F-CBBD-4C2F-A115-B529E8353E1E.JPG
86BF1679-273E-4D0F-9F9F-82ECED725831.JPG
ED108B82-3BF5-4BC5-8B2C-59D947992288.JPG
E7A8C92F-728C-4D26-9485-28B6650A5C96.JPG