Lakkegården Borettslag

STED
Bydel Gamle Oslo


OPPDRAGSTYPE
2 boligbygg 5-7 etasjer med barnehage Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging


TID
Ferdigstilt 2003


STØRRELSE
6000 m2 BTA 69 leiligheter, barnehage for 50 barn, underjordisk garrasje- og bodanlegg


RÅDGIVERE
SCC as, Lysteknikk as, Mercur as, Byggklima as, Lark. Amund Jone, Landskapsfabrikken


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem as
Totalentreprenør: AF Ragnar Evensen as

OM PROSJEKTET

Prosjektet består av to bygg i kvartalet mellom Urtegata og Rudolf Nilsens plass. Gatehuset fullfører kvartalet og er en viktig vegg i rommet som danner Rudolf Nilsens plass sammen med Nr. 13 ( etter diktet av Rudolf Nilsen) og Vahl skole. Fasadens oppbygging og materialbruk ivaretar denne viktige rollen ved å bruke tradisjonell rød tegl oppført i et moderne formutrykk. Gårdshuset ligger inne i et stort, luftig gårdsrom. Det ligger som en lys og lett kube, med et enkelt formuttrykk. Leilighetene er av Husbanken karakterisert som særs gode og forbilledlige i planløsningene. En del leiligheter har en fleksibel løsning ved at de inneholder hybelleilighet som kan leies ut eller benyttes av eier selv. Barnehagen er i gatehusets 1.etg og leies av Bydel Gamle Oslo. Den har lyse , store rom henvendt mot gata og gårdrommet. Utearealet er opparbeidet med mye vekster, pergolaer og lekearealer.