Løren Stasjon I

STED
Løren, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag


TID
2012


STØRRELSE
Stasjon med to innganger samt gangbro


RÅDGIVERE
-


OPPDRAGSGIVER
Kollektivtransportproduksjon AS (KTP)

OM PROSJEKTET

T-banestasjonen på Løren i Oslo planlegges med to adkomster, en i øst langs Peter Møllers vei, og en i vest langs Gildevangen og regulert gangvei. Stasjonshallen var i dette første parallelloppdraget planlagt som et rektangulært rom 15-17 meter under bakkeplan. Dominerende i stasjonshallen er de midtstilte søylene som bærer boligene over stasjonen samt den store rampekonstruksjonen mot hallens vestre side. Rampene er en forutsetning for at stasjonen skal være selvevakuerende. Forslaget fokuserer på å skape gode siktlinjer, lesbarhet, dagslystilgang og gode visuelle og romlige sammenhenger. Ønsket er å skape en åpen og godt lesbar stasjon som fremstår som trygg og innbydende for de reisende. Hovedelementer i forslaget er utformingen av rampekonstruksjonen på den vestre siden av hallen og den åpne vertikale adkomsten mot øst. Dagslys bringes ned til rampenes krysningspunkt fra overlyskonstruksjon i ovenforliggende bolig-område og til stasjonshallen gjennom slisser i vestibylebyggets tak. Enhetlig materialbruk og arkitektonisk uttrykk i og rundt stasjonens ulike innganger gir stasjonen en tydelig visuell identitet, som er til orienterende hjelp for de reisende. Hovedmaterialer er betong utført med ulik grad av rå og forfinede overflater, stål, samt glass i store formater.

 

perspektiver: +UNO arquitectura

Lang Snitt 2.jpg
Eksteriør.jpg
Kamera 2.jpg
Kamera 3.jpg
Kamera_1_Lys_søyler.jpg
kamera 4.jpg