Løren Stasjon II

STED
Løren, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Parallelloppdrag


TID
2012


STØRRELSE
Stasjon med to innganger samt gangbro


RÅDGIVERE
-


OPPDRAGSGIVER

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP)

OM PROSJEKTET

T-banestasjonen planlegges som en fjellhall med to adkomster, en i øst langs Peter Møllers vei, og en i vest langs Gildevangen og regulert gangvei. Plassering av toghallen 22-26 meter under bakkeplan gir store utfordringer knyttet til kommunikasjonslinjenes leselighet og evakueringssituasjon. Forslaget fokuserer på å skape gode siktlinjer, lesbarhet, dagslystilgang og gode visuelle og romlige sammenhenger. Ønsket er å skape en åpen og godt lesbar stasjon som fremstår som trygg og innbydende for de reisende. Den dyptliggende plasseringen setter store krav til rømningssikkerhet og overordnet brannkonsept. Ventilasjon og røyksjaktkanaler er plassert slik at de gir mulighet for å samle kommunikasjonsarealer for de reisende på en god måte.Enhetlig materialbruk og arkitektonisk uttrykk i og rundt stasjonens ulike innganger gir stasjonen en tydelig visuell identitet, som er til orienterende hjelp for de reisende. Hovedmaterialer er betong utført med ulik grad av rå og forfinede overflater, samt glass i store formater med trykk på utvalgte flater.

 

perspektiver: +UNO arquitectura

CAM 4.jpg
CAM 7.JPG
CAM8.jpg
CAM 9.jpg