Løvenskiold terrasse

STED

Løvenskiold Terrasse


OPPDRAGSTYPE

Parallelloppdrag


TID

2016-pågår


STØRRELSE
59 leiligheter


OPPDRAGSGIVER

Kongsvinger for Ø.M. Fjeld

UTBYGGER OG TILTAKSHAVER

Ø.M. Fjeld utvikling

 

OM PROSJEKTET

Utvikle nye boligkomplekser på til sammen 59 leiligheter fordelt på tre bygg. Dette startet som et parallelloppdrag som ble vunnet i 2016. Prosjektet er under regulering. 

Redringer laget av Rift

© 2023 by ShureArchitects. Proudly created with Wix.com