Løvenskiold terrasse

STED

Løvenskiold Terrasse


OPPDRAGSTYPE

Parallelloppdrag

Skisseprosjekt før regulering 

Regulering

Rammesøknad

Detaljprosjekt oppstart 2019 


TID

2016-pågår


STØRRELSE
58 leiligheter


OPPDRAGSGIVER

Kongsvinger for Ø.M. Fjeld

UTBYGGER OG TILTAKSHAVER

Ø.M. Fjeld utvikling

 

OM PROSJEKTET

Utvikle nye boligkomplekser på til sammen 58 leiligheter fordelt på tre bygg. Dette startet som et parallelloppdrag som ble vunnet i 2016. 

Prosjektet er rammesøkt og detaljprosjektert. Det er under oppføring og skal stå ferdig våren 2021.

Redringer laget av Rift

løvenskioldterrasse.jpg
Løvenskiold.jpg
15_Vinkel_C_02--_Crop.jpg
13_FellesUteomrade_02--.jpg
17_Utsikt_01--.jpg
10_Balkong_03--.jpg
12_P-Kjeller_03--.jpg