Nygård skole - Griegakademiet

STED 
Institutt for musikk, Nygård skole, Bergen


OPPDRAGSTYPE
Mulighetsstudie/ skisseprosjekt


TID
2012-2013


STØRRELSE
9000m2


RÅDGIVERE
Høyer Finseth AS, Ingenia AS, Ing. Per Rasmussen AS, Brekke&Strand AS


OPPDRAGSGIVER
Sameiet Nygård skole ved Universitetet i Bergen


Nygård skole sto ferdig i 1918 som folkeskole i Bergen sentrum. Bygningens eksteriør, skolegård og to trapperom med korridorer ble fredet i 1993. I dag benyttes den ene delen av skolen til Griegakademiet (tidligere Bergen Musikkonservatorium) og den andre delen som byens mottaksskole for nyankomne fremmedspråklige elever.

Prosjektet utredet mulighetene for å innpasse Griegakademiets funksjonsprogram i hele den eksisterende bygningsmassen. Nye funksjoner som skal etableres er blant annet konsertsaler, øvingsrom, ensemblerom, kantine, studioer og kontorer. Bygningen skal moderniseres og oppgraderes for å imøtekomme dagens krav til universell utforming, akustikk, ventilasjon og drift.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Riksantikvaren.

_87153-1_160.jpg
Perspektiv 1.jpg