Om oss

Arkitektskap as har bred erfaring og spisskompetanse innenfor alle faser av komplekse planleggings- og byggeoppgaver. Dette omfatter stedsanalyser, helhetsplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, FOU, programmering, bygningsprosjektering, landskaps- og byromsforming, samferdsel og design. 

I tillegg har kontoret en betydelig spisskompetanse knyttet til økologi og kulturminnevern. Oppdragsgivere er offentlige organer og private eiere og utviklere.

Kontoret ønsker å være et utadvendt, levende og stimulerende fellesskap gjennom å ha mangesidige oppgaver. Sammensetningen av medarbeidere reflekterer arbeidsfeltene og med en åpen arbeidsform gir dette muligheter for å belyse oppgavene på en bred og konstruktiv måte.

Videre har kontoret etablert samarbeid med en rekke rådgivermiljøer for å styrke de tverrfaglige aspektene ved prosjektarbeid.

 

Effektive rutiner
Kontoret har effektive rutiner for produksjon av tegningsdokumenter og dokumentstyring slik at ressursene i et prosjekt i størst mulig grad benyttes til utvikling av de beste, helhetlige løsningene.

 

Eierskap
Arkitektskap eies av medarbeiderne og har en flat organisasjonsform som gir rom for individuell utvikling gjennom det tverrfaglige arbeidet. Dette skaper engasjement, faglig innsikt og evne til å føre komplekse oppgaver fram til ferdige løsninger. Dette manifesteres i vår forretningsidé:
Etter vår oppfatning skapes gode prosjekter av faglig utfordring. De vokser gjennom samhandling og trives under ulike synsvinkler. Slik kan resultatet bli større enn innsatsen og gi rom for utvikling og vekst.

Arkitektskap Portretter NETTSTR-13.jpg
Anders Gustafsson

Master i arkitektur

gustafsson@arkitektskap.no

Mobil: 924 45 062

Arkitektskap Portretter NETTSTR-9.jpg
Ahmad Esmail

Arkitekt

esmail@arkitektskap.no

Mobil: 947 22 269

Arkitektskap Portretter NETTSTR-16.jpg
Christian Ebbesen

Arkitekt MNAL & daglig leder

ebbesen@arkitektskap.no

Mobil: 992 36 280

Arkitektskap Portretter NETTSTR-15.jpg
Even Ambjørnsen

Master i arkitektur

ambjornsen@arkitektskap.no

Mobil: 992 70 773

Arkitektskap Portretter NETTSTR-18-2.jpg
Hege Solli

Sivilarkitekt MNAL

solli@arkitektskap.no

Tel: 22 99 29 10

Arkitektskap Portretter NETTSTR-12.jpg
Ingvild Røsholt

Sivilarkitekt MNAL

rosholt@arkitektskap.no

Mobil: 906 73 806

Arkitektskap Portretter NETTSTR-7.jpg
Janne Semb Simensen

Sivilarkitekt 

simensen@arkitektskap.no

Mobil: 415 53 266

Askap portretter-24.jpg
Maisam Mahdi

Interiørarkitekt & møbeldesigner

mahdi@arkitektskap.no

Mobil: 976 00 071

Arkitektskap Portretter NETTSTR-8.jpg
Maria Gimenez

Master i arkitektur

gimenez@arkitektskap.no

Mobil: 456 95 446

Arkitektskap Portretter NETTSTR-6.jpg
Marion Gardette

Master i arkitektur & lysdesigner

gardette@arkitektskap.no

Tel: 22 99 29 10

Arkitektskap_Mette.jpg
Mette Værnes

Sivilarkitekt MNAL

vaernes@arkitektskap.no

Mobil: 920 94 556

Arkitektskap Portretter NETTSTR-5.jpg
Odd Are Prestegård

Sivilarkitekt 

prestegard@arkitektskap.no

Mobil: 481 08 810

Arkitektskap Portretter NETTSTR-1.jpg
Paal Henning Løkke

Master i arkitektur

lokke@arkitektskap.no

Mobil: 995 90 088

Askap portretter-20.jpg
Pablo Fidalgo

Teknisk arkitekt

fidalgo@arkitektskap.no

Mobil: 947 95 823

Arkitektskap Portretter NETTSTR-17.jpg
Raul Martinez Franco

Teknisk arkitekt

franco@arkitektskap.no

Mobil: 456 95 479

Askap portretter-25.jpg
Sofia Saradaku

Kontorassistent 

post@arkitektskap.no

Tel: 22 99 29 10

Arkitektskap Portretter NETTSTR-10.jpg
Tom Wassum

Sivilarkitekt

wassum@arkitektskap.no

Mobil: 992 28 750

Arkitektskap Portretter NETTSTR-3.jpg
Øyvind Bogen

Master i arkitektur

bogen@arkitektskap.no

Mobil: 986 77 761

Arkitektskap Portretter NETTSTR-4.jpg
Åse Aspen

Sivilarkitekt MNAL

aspen@arkitektskap.no

Mobil: 478 01 029