Oppsal senter

STED
Oppsal, Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjektering med oppfølging


TID
2009-2018


STØRRELSE
15 000 m2. 190 leiligheter, nærsenter. 

RÅDGIVERE / SAMARBEIDSPARTNERE

Landskapsfabrikken AS, Ing. Seim & Hultgreen AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Fokus Rådgivning, Multiconsult AS, Itech AS, Erichsen & Horgen, Bjørn Jørgensen A/S, COWI

OPPDRAGSGIVER

Tiltakshaver: OBOS Nye Hjem AS, OBOS Forretningsbygg AS

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS

OM PROSJEKTET

Prosjektet består i å lage et nytt, moderne nærsenter med tilliggende nye boliger i med gode planløsninger, lys og utsikt. Tomten på ca 15 000 m2 ligger rett ved Oppsal T-banestopp noe som gjør prosjektet egnet for en større utbygning med boliger som får kort vei til kollektivtransport og nær tilknytning til servicetilbud. I tillegg bygges et offentlig tilgjengelig torg som skal berike nærmiljøet med oppholdssoner og møtesteder.

Bebyggelsen varierer fra to etasjer til ni etasjer, hvor store deler av næringsarealet ligger under bakken. Ellers er næringslokaler med blant annet serveringsteder anlagt mot torget.

Bygningsmassen vil få et lyst preg med bruk av pussede fasader kombinert med treverk. Uteområder anlegges med materialer av god og holdbar kvalitet, slik at området skal tåle tidens tann og eldes med verdighet.

Målet er at Oppsal skal få et nytt identitetsskapende senter som både nye beboere og dagens brukere  vil være stolte av å tilhøre. 

Fotograf: Gitte Paulsbo

 

OPPSAL_Senter.jpg
Oppsal senter-20.jpg
Oppsal senter-5.jpg
Oppsal senter-7.jpg
Oppsal senter-6.jpg
Oppsal senter-15.jpg
Oppsal senter-4.jpg
Oppsal senter-25.jpg
Oppsal senter-24.jpg
Oppsal senter-28.jpg
Oppsal senter-27.jpg
Oppsal senter-21.jpg
Oppsal senter-26.jpg
Oppsal senter-16.jpg
Oppsal senter-19.jpg
Oppsal senter-18.jpg
Oppsal senter-37.jpg
Oppsal senter-38.jpg
Oppsal senter-10.jpg
Oppsal senter-11.jpg
Oppsal senter-40.jpg
Oppsal senter-39.jpg
Oppsal senter-42.jpg
Oppsal senter-1.jpg
Oppsal senter-2.jpg
Oppsal senter-30.jpg
Oppsal senter-14.jpg
Oppsal senter-12.jpg
Oppsal senter-13.jpg
Oppsal senter-8.jpg
Oppsal senter-17.jpg
Oppsal senter-9.jpg
Oppsal senter-23.jpg
Oppsal senter-22.jpg
Oppsal senter-29.jpg
Oppsal senter-31.jpg
Oppsal senter-32.jpg
Oppsal senter-33.jpg
Oppsal senter-35.jpg
Oppsal senter-41.jpg
Oppsal senter-36.jpg