Oscarsborg festning - Istandsettelse av smia

STED
Drøbak kommune


OPPDRAGSTYPE
Antikvarisk istandsettelse av smia, utmurt bindingsverk.


TID
2006-2010


STØRRELSE
65m2


RÅDGIVERE
 AL Høyer AS 


OPPDRAGSGIVER
Nasjonale festningsverk/ Oscarborg festning

OM PROSJEKTET

Smia på Oscarsborg festning er en enkel bygning oppført i 1861. Bygningen ble oppført som laboratoriebygning og ombygget til smie i 1901. Huset er oppført i utmurt bindingsverk fundamentert på en enkel natursteinsmur. Det er delt inn i to rom, med jordgulv i smiedelen mot nord og betonggulv i søndre del. Huset var i svært dårlig stand med omfattende råteskader i bindingsverk med påfølgende deformasjoner i yttervegger. Huset er satt i stand slik det var da smia var i bruk. Arbeidene har omfattet restaurering av alle bærende konstruksjoner og komplett istandsettelse/restaurering av ytre skall. Taket er isolert med stubbloftsleire som opprinnelig, og belagt med takpapp påstrøket flytende asfalt.  Arkitektskap har gjennomført alle prosjektets faser fra søk i historiske kilder, bygningsarkeologi til ferdig restaurert prosjekt.

IMG_9603.JPG
P1080385.jpg
P1070657.jpg
P1070628.jpg
P1050272.jpg