Oscarsborg toaletter - hovedfortet

STED
Drøbak kommune


OPPDRAGSTYPE
Nye toaletter i fredet anlegg


TID
2006


STØRRELSE
60m2


RÅDGIVERE
-


OPPDRAGSGIVER
Nasjonale festningsverk/ Oscarborg Festning

OM PROSJEKTET

Toalettene for selskapslokalene i 2. etasje i Hovedfortet, fra henholdsvis 1950-tallet og 1970-tallet, hadde betydelig understandard i forhold til den bruken de hadde.  De har gjennom prosjektet fått en ny utforming og standardheving. Herre- og dametoalett er adskilt med en ny 30 cm bred vegg som rommer all teknikk; vann, avløp, ventilasjon, elektriske installasjoner, lys mv. På toppen av veggen er det montert glass opp til hvelv. Den nye veggen er gitt et tydelig moderne formspråk med glassmosaikk, fulgt opp av toalettskillevegger i matt glass. Hc-wc er plassert i rommet ved siden av, med de samme prinsipper lagt til grunn.

oscarsborg0823.jpg
oscarsborg0820.jpg
oscarsborg0777.jpg
oscarsborg0762.jpg
oscarsborg0850.jpg
oscarsborg0742.jpg
oscarsborg0786.jpg