Permanenten, Bergen

STED

Vestlandske kunstindustrimuseum,                                                                      

Nordahl Bruns gt. 9, Bergen

OPPDRAGSTYPE

Rehabilitering av tak på museumsbygning fra 1897

TID

2014 - 2015 

STØRRELSE

ca 1300 m2

OPPDRAGSGIVER

Bergen kommune, Etat for utbygging

 

OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter rehabilitering av taket på Permanenten - Vestlandske Kunstindustrimuseum, nå Kode 1. Museumsbygningen er tegnet av arkitekt Henry Bucher og stod ferdig i 1897. Permanten er bygd i nyrenessansestil med fasader i forblendstein med hugd naturlig stein i de artikulerende ledd. Taket er i hovedsak et saltak i u-form tekket med skifer. Inn mot gårdsrommet ble taket på den ene siden hevet og tekket med falset platetekking på tidlig 90-tallet. I midtre del av bygget er det et pyramidetak med glass over hovedtrapperommet. 

Taket var i dårlig forfatning og rehabiliteringen omfatter utbedring av råteskader i konstruksjonen, omlegging av skifertaket, ny falset sinktekking og nye beslag, renner og nedløp. En rekke nyere vinduer og overlyskupler på taket fjernes. 

63622.jpg
standard_vestlandske_kunstindustrimuseum
Skjermbilde 2015-01-16 kl. 16.02.46.jpg
IMG_4960.jpg
IMG_4971.jpg
IMG_4946.jpg
IMG_4993.jpg
IMG_4992.jpg