Oppussing Prestegårder for OVF

STED 
Østlandet


OPPDRAGSTYPE
Rammeavtale


TID
2006-2009


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
Arkitektskap AS


OPPDRAGSGIVER
Opplysningsvesenets Fond

OM PROSJEKTET

Arkitektskap as er engasjert av Opplysningsvesenets Fond til oppussing og ombygging av prestegårder i fondets eie. For fredete bygg har arbeidene inkludert søknad til fylkeskommunen. Av arbeider nevnes full innvendig oppussing av Nannestad prestegård, Nes kapellanbolig, Minnesund prestebolig og Svarstad prestegård. Mulighetsstudie for Spydeberg prestegård, nytt bad på Eidsvoll prestebolig og Domprostens bolig i Oslo, nytt kjøkken på Hovin og Fet prestegård i tillegg til utskifting av inngangsdør til Hurdal prestegård. I tillegg har kontoret vært konsultert ifm utvendige malingsarbeider, malingstyper og farger, skjøtselsplaner for hageanlegg, alléer mv.

DSC_0091.jpg
Nannestad ute.JPG
Svarstad ute.jpg
Nannestad trapp.jpg
Eidsvoll stue.JPG
Eidsvoll list.JPG