Rådhusplassen

STED
Oslo


OPPDRAGSTYPE
Konkurranse 1. premie


TID
1993 - 1999


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
13.3 landskapsarkitekter Norconsult


OPPDRAGSGIVER
Park- og idrettsvesenet Statens Veivesen Oslo Sporveier

OM PROSJEKTET

Viktige premisser for utformingen av Rådhusplassen er omleggingen av vei- og trikketraseene i Vika, samt møtet mellom den nye plassen og de eksisterende omkringliggende anleggene. De fyldige granitthellene skaper en sammenbindende, rolig flate. Holdeplasser,trikkemaster, belysning, pullerter og flaggstenger er designet for byrommet og gir tydlige ledelinjer og referansepunkter. Arkitektskap AS ble i 1996 tildelt Kulturministerens designpris for god design på trikkemastene. Prosjektet er utført i samarbeid med 13.3 landskapsarkitekter og byggeledelse ved Norconsult.

rådhus-lampe-skj_72dpi.jpg
rådhus-mast-skj_72dpi.jpg
Bilder.jpg
Rådhuspl-skj_72dpi.jpg