Møteromsenter Oslo Rådhus

STED
Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Ombygging, rehabilitering,transformasjon.

Forprosjekt, detaljprosjekt samt oppfølging i byggefasen. SØK, ARK, kulturminnerådgiving.


TID
2019 - 
ferdigstilt i 2020


STØRRELSE
2400 m2


OPPDRAGSGIVER

Rådhusets forvaltningstjeneste

OM PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet  er Rådhusets behov for møterom som kan benyttes til bl.a. åpne politiske møter utenfor den interne sikkerhetssonen. Man ønsket derfor å etablere et eget møteromsenter i tillegg til et auditorium med plass til 150 personer. Møteromsenteret plasseres i lokalene til det som opprinnelig var “Bykassa” med direkte adkomst fra sjøsiden av bygningen.

Raadhuset_prosjektfoto-44.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-29.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-16.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-28.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-30.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-17.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-13.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-35.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-34.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-31.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-27.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-4.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-3.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-1.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-12.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-21.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-26.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-14.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-22.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-42.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-11.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-43.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-20.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-37.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-40.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-38.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-36.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-33.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-39.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-41.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-19.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-7.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-2.jpg
Raadhuset_prosjektfoto-10.jpg
Foto av Gitte Paulsbo.