Indre Havn Sykehjem

STED
Horten


OPPDRAGSTYPE
Sykehjem, Paralellkonkuranse 1.premie, forprosjekt/rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging


TID
Ferdigstilt 2004


STØRRELSE
5300m2 BTA 64 syehjemsplasser


RÅDGIVERE
AS Olaussen, Gunnar Karlsen AS, Tekniske Entreprenører AS, Olaf B. Terjesen AS, teknisk Rådgivning AS


OPPDRAGSGIVER
Tiltakshaver: Horten Kommune
Totalentreprenør: NCC Construction AS

OM PROSJEKTET

Prosjektet er et resultat av 1. premie i prosjektkonkurranse i 2002.
Bebyggelsen er basert på oversiktlige enheter med 8 beboerrom tilknyttet ett fellesrom med kjøkken. Størrelsen på og utformingen av boenhetene gir beboerne mulighet til å beherske sine omgivelser, samtidig som hver boenhet kan gis individuelt preg. På denne måten brytes institusjonspreget ned. Alle boenheter har separat inngang, utgang til egen sansehage og er selvstendige enheter. Hver boenhet er tilknyttet innebygde gater. Servicefunksjoner er lagt til gatene, og til en egen bygning med administrasjon, kantine, dagsenter, morsrom, kapell, varemottak, søppelrom og tekniske rom. Anlegget gir mulighet for deltakelse på ulike nivåer for hver beboer: fra hver beboers rom, via fellesrom, via gate og til hele anlegget. Samtidig er disse nivåene gitt ulike karakterer og uttrykk for å stimulere opplevelser og lette orienteringen. Farger og materialbruk benyttes også som et virkemiddel for å lette orienteringen og gi omgivelsene individuelt preg. Utvendig benyttes ubehandlet sibirsk lerk for å tone volumene ned. Denne kledningen blir sølvgrå i løpet av kort tid. Dette kombineres med bruk av kraftige farger i utvalgte felter ved fellesfunksjoner og på vinduer.

Skjermbilde 2018-10-16 kl. 10.40.29.png
Skjermbilde 2018-10-16 kl. 10.40.21.png
62294CC0-A2B0-4E10-A657-15A850AE77DE.JPG
4286D44A-03B0-4649-8A9E-F14CEBFD76A3.JPG
FDCF85BE-ED8E-47D1-A2B0-44F4D8B33CC0.JPG
F7418093-F170-4C87-9101-CCAEDE7B708F.JPG