Cafè MIR & Lufthavna - Toftesgate 69

STED

Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Ombygging, rehabiliteriing, transformasjon, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, gjennomføringsfase. SØK, ARK, kulturminnerådgiving.


TID

2017-pågår


STØRRELSE
3500 m2


RÅDGIVERE

Arkitektskap AS, WSP


OPPDRAGSGIVER

Oslo Kommune Kulturetaten

OM PROSJEKTET

Full rehabilitering 

Teknisk oppgradering

Ombygging av hovedbygningen og bakgårdsbygningen.

 

BRUKERE

Grunerløkka Lufthavn (kulturformål). 

Fase 1

T69_før_riving-20.jpg
T69 før riving-1.jpg
T69 før riving-8.jpg
T69_før_riving-16.jpg
T69 før riving-6.jpg
T69_før_riving-57.jpg
T69 før riving-5.jpg
T69_før_riving-59.jpg
T69 før riving-9.jpg

Fase 2

t69-prossessbilder juni 19-8.jpg
t69-prossessbilder juni 19-1.jpg
t69-prossessbilder juni 19-9.jpg
t69-prossessbilder juni 19-18.jpg