Cafè MIR & Lufthavna - Toftesgate 69

STED

Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Ombygging, rehabiliteriing, transformasjon, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, gjennomføringsfase. SØK, ARK, kulturminnerådgiving.


TID

2017 - ferdigstilt i 2021 


STØRRELSE
3500 m2


RÅDGIVERE

Arkitektskap AS, WSP


OPPDRAGSGIVER

Oslo Kommune Kulturetaten

OM PROSJEKTET

Full rehabilitering 

Teknisk oppgradering

Ombygging av hovedbygningen og bakgårdsbygningen.

 

BRUKERE

Grunerløkka Lufthavn (kulturformål). 

Fotograf: Gitte Paulsbo

Fase 1

T69_før_riving-20.jpg
T69 før riving-1.jpg
T69 før riving-8.jpg
T69_før_riving-16.jpg
T69_før_riving-75.jpg
T69 før riving-6.jpg
T69_før_riving-57.jpg
T69_før_riving-56.jpg
T69 før riving-5.jpg
T69_før_riving-59.jpg
T69 før riving-9.jpg

Fase 2

t69-prossessbilder juni 19-8.jpg
t69-prossessbilder juni 19-10.jpg
t69-prossessbilder juni 19-1.jpg
t69-prossessbilder juni 19-9.jpg
t69-prossessbilder juni 19-18.jpg
T69_før_riving-39.jpg

Fase 3

ToftesGate69_prosjektfoto-5.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-43.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-1 2.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-8.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-7.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-2.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-41.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-10.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-42.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-11.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-40.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-30.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-16.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-19.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-17.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-15.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-36.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-25.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-26.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-22.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-21.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-35.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-18.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-12.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-23.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-33.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-31.jpg
ToftesGate69_prosjektfoto-32.jpg