Cafè MIR & Lufthavna - Toftesgate 69

STED

Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Ombygging, rehabiliteriing, transformasjon, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, gjennomføringsfase. SØK, ARK, kulturminnerådgiving.


TID

2017-pågår


STØRRELSE
3500 m2


RÅDGIVERE

Arkitektskap AS, WSP


OPPDRAGSGIVER

Oslo Kommune Kulturetaten

OM PROSJEKTET

Full rehabilitering 

Teknisk oppgradering

Ombygging av hovedbygningen og bakgårdsbygningen.

 

BRUKERE

Grunerløkka Lufthavn (kulturformål). 

Fase 1

Fase 2