Tollbugata 10

STED 
Tollbugata 10, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Restaurering av fasader, vinduer, tak og fundamenter


TID
2012-2018


STØRRELSE
ca. 2500m2


RÅDGIVERE
Haug og Blom-Bakke AS, Ingenia AS, Ing. Per Rasmussen AS, Sweco 


OPPDRAGSGIVER
Forsvarsbygg

 

OM PROSJEKTET
Bypaléet ble først oppført rundt 1640 og deretter ombygget til et rokokkoanlegg i 1760. Gården ble gitt i gave til Krigsskolen i 1802, og benyttes i dag til undervisnings-, møte- og representasjonslokaler.

Bygget har betydelige skader som følge av grunnforhold (alunskifer) samt manglende vedlikehold. Prosjektet består i utbedring av fundamenter, fasader, tak og vinduer etter antikvariske prinsipper.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Riksantikvaren og Nasjonale Festningsverk.

Tollbugata loc.jpg
1904 T10 Dronningens gate_Tollbugata.jpg