Arkitektskap Portretter NETTSTR-10.jpg

Tom Wassum

Sivilarkitekt 

E-post: wassum@arkitektskap.no
Telefon: 22 99 29 13
Mobil: 992 28 750

Utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1985. Arbeidserfaringen omfatter reguleringsplanlegging, byutviklingsoppgaver, kulturminnevern, byggprosjektering mm, både fra privat, kommunal og statlig sektor. 
Var seksjonssjef/ fungerende plandirektør i Statsbygg fra 1997-2001. Har kulturminnefaglig kompetanse og erfaring gjennom 7 års virke hos byantikvaren i Oslo fra 1990-1997, hvorav 2 år som stedfortredende byantikvar. Har siden juni 2001 vært ansatt hos Arkitektskap med særskilt ansvar for kontorets plan- og utredningsprosjekter samt kulturminnefaglig rådgiving. Tom er også prosjektsansvarlig  i Arkitektskap as.