Vålerenggata 26

STED
Bydel Gamle Oslo, Vålerenga, Oslo


OPPDRAGSTYPE
Skisse-/ forprosjekt, rammesøknad, detaljprosjekt og oppfølging


TID
Ferdigstilt 2002


STØRRELSE
560 m2 BRA 6 leiligheter, underjordisk garasjeanlegg


RÅDGIVERE
RIB: Seim og Hultgreen AS v/ Helge Seim
LYD: Brekke og Strand AS


OPPDRAGSGIVER
Ingeborggt. 4 AS v/ Jens Strøm

OM PROSJEKTET

Eiendommen ligger i bevaringsområdet med småhus på Vålerenga og var tidligere en tomt for næringsvirksomhet med kontorer og lagerbygg. Prosjektet er lokalisert mellom Vålerenggata, Ingeborggata og Strømsveien i en indre gård med fotgjengeradkomst fra Vålerenggata. Adkomst til parkeringskjeller skjer fra Strømsveien. Prosjektet er tilpasset eksisterende bebyggelse på Vålerenga i volumoppdeling og skala, men har et moderne formspråk og materialbruk som gir bebyggelsen et selvstendig uttrykk. Det er benyttet ulike konstruksjoner bl.a. bærende tegl.

6300.jpg
6340.jpg
6292.jpg